14.8.2017

Jak správně zabalit notebook před odesláním do servisu?

Správné zabalení notebooku a jeho příslušenství je velice důležité. V případě, že zařízení nebude řádně zabaleno a zabezpečeno proti poškození, veškerá rizika ponese odesílatel!

  • Doporučujeme použít originální obal notebooku (původní obal i původní vystýlka). Upozorňujeme, že pokud bude zařízení zasláno v nevhodném nebo nedostatečném obalu, bude po opravě vráceno zpět v jiném přepravním balení a Vámi zaslaný obal bude skartován.
  • Pokud již originální obal nemáte, použijte krabici z co nejpevnějšího kartonu (vhodné jsou např. krabice od křehkých elektrospotřebičů, naopak nevhodné jsou krabice z jednovrstvé lepenky jako např. krabice na boty).
  • Samotný NB je ideální opatřit ochranným obalem (tenký mirelon, bublinková folie apod).
  • NB vždy zabalte tak, aby prostor mezi kartonem a NB byl z každé strany (seshora, zespodu i ze stran) co nejvíce vyplněn vystýlkou (nejlépe alespoň 5 cm z každé strany). Vystýlkou se rozumí např. polystyren, bublinková folie, atd. Noviny jsou jako vystýlka nevhodné.
  • Když zasíláte včetně NB i příslušenství (baterie, adaptér), je ideální jej přibalit na stranu NB, nikoli na NB. Při umístění příslušenství na NB může být vyvinut tlak na LCD panel a tímto tlakem prasknout LCD displej.
  • Pokud NB uložíte do krabice volně, tedy bez jakékoliv vystýlky nebo s nedostatečnou vystýlkou, může dojít k pohybu NB v krabici, promáčknutí krabice a poškození NB.
  • Upozornění: Pokud je zařízení poškozeno, ale obalový materiál nejeví známky poškození, pak bude zákazníkovi nabídnuta placená oprava částí, poškozených přepravou (v důsledku nedostatečného zabalení).
  • Pokud máte jakékoliv pochybnosti o dostatečném zabalení a případně nesouhlasíte s možným manipulačním poplatkem a poplatkem za opravu, pak se prosím s Vaší reklamaci obraťte na Vašeho prodejce, který je povinen Vaši reklamaci vyřídit.

Ukázky správného zabalení notebooku

 

 

 

Ukázky špatného zabalení notebooku