25.8.2015

Data a práce s nimi

Záloha dat

Data jsou to nejcennější, co v počítači máte. Je proto vhodné je pravidelně zálohovat, aby při případné poruše pevného disku nebo nechtěném smazání nedošlo k jejich úplné ztrátě. Data Vám můžeme zazálohovat speciálním programem na externí pevný disk nebo DVD.

Obnovení a záchrana dat

Pokud dojde k poruše Vašeho disku nebo data nechtěně smažete, nemusí být ještě vše ztraceno. Data je možné obnovit pomocí speciálních programů k tomu určených. Pokusíme se zachránit Vaše dokumenty a především fotografie, které jsou často tím nejcennějším, co v počítači máte.

Při mechanickém poškození je záchrana dat z disku velmi náročná operace, která vyžaduje bezprašnou komoru a jiné speciální vybavení. Disk je nutno rozebrat a porouchané díly vyměnit za funkční. Poté je provedena diagnostika hdd. Po této operaci již lze k disku přistupovat a pokusit se o zachranu dat z harddisku. Tato práce je vysoce kvalifikovaná a časově náročná. I u takto poškozených disků jsme schopni provést záchranu dat, ale musíte počítat s vyšší cenou.

Rozhodně se nesnažte harddisk rozebrat – s největší pravděpodobností byste zničili nenávratně svá data a oprava dat na HDD by byla nemožná. Také další připojování takto poškozeného disku k systému s největší pravděpodobností způsobí, že záchrana dat nebude úspěšná.

Bezpečné smazání dat

Když data vyhodíte do koše, zmizí sice z původní složky, ale fyzicky na vašem disku stále zůstavají. Pokud například chcete počítač někomu prodat, nebo se jen chcete bezpečně zbavit citlivých dat, pomůžeme Vám je fyzicky odstranit, aby již nebylo možné je znovu obnovit.

Ochrana osobních údajů

SERVIS-MAN.cz dodržuje veškerá ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.
Při práci přistupujeme k datům jako k důvěrným informacím.
Veškerá data obnovená při naší činnosti jsou po předání zákazníkovi bezpečně vymazána z našeho systému.
Na přání zákazníka můžeme sepsat doložku o mlčenlivosti.

S námi jsou Vaše data v bezpečí.

computer-767776_1280